Zelfkennis Methode

De Zelfkennis Methode is ontwikkeld aan de Universiteit van Nijmegen door professor H. Hermans. Het is een praktische methode die geschikt is om snel diepgaand inzicht te krijgen in jezelf, je gezondheid en de rode draad van je leven. 

Je kunt pas van binnenuit veranderen als je weet waar de schoen wringt. Aan de hand van de Zelfkennis Methode (ZKM) duiken we samen in jouw levensverhaal. Onderwerpen waar we op in kunnen gaan zijn bijvoorbeeld: welke ervaringen hebben jou gevormd, met wie of wat voel je je verbonden, waarin voel je je krachtig en waarin juist heel klein, wat zijn je kwaliteiten en je potentieel, waar geniet je van, hoe ervaar je je werk, welke conflicten of spanningen ervaar je, hoe en wanneer uiten lichamelijke klachten zich? Ook je gedachten over de toekomst mogen niet ontbreken.

Ik luister naar je, stel verdiepende vragen en help je om zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat de kern is. De essenties van de ervaringen die jou gevormd hebben – die een soort stempeltje op je ziel zijn – schrijf je op aparte kaartjes.

Als dit proces voltooid is, verdiepen we ons in de gevoelens die je ervaart bij alle verschillende aspecten van jouw levensverhaal. Door contact te maken met je gevoelens wordt duidelijk welke ervaringen ongeveer dezelfde gevoelens bij je teweeg brengen. Gevoelens zijn een sterke sturende kracht door de associaties die ze bij je oproepen. Ze beïnvloeden je gezondheid en geven onbewust richting aan je denken, je gedrag en het ontstaan van de belemmerende gedragspatronen waardoor stress ontstaat.

Het wordt je duidelijk wat de relatie is tussen je gevoelens en je lichamelijke klachten. Je wordt je bewust van jouw kijk op jezelf en de wereld om je heen. Je gaat de rode draad zien in de keuzes die je maakt, de manier waarop je omgaat met anderen en welke onbewuste patronen je ervan weerhouden om je te ontwikkelen tot de mens die je wilt en kunt zijn. Je leert contact met je gevoelens maken en je leert je gevoel uit durven spreken. Je leert begrijpen wie je bent en hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in het hier en nu. Door deze inzichten ontstaat ruimte voor verandering.

Gevoelens sturen je welbevinden – Twee ogenschijnlijk heel verschillende ervaringen kunnen dezelfde gevoelens bij je oproepen, waardoor je onwillekeurig in dezelfde soort gedragspatronen terecht komt. Je wéét dan wel dat bepaald gedrag niet zo handig is, maar toch verval je er steeds weer in, ook als je dit gedrag graag wilt veranderen. Dat gaat onbewust en die kracht lijkt wel sterker dan jij zelf. Gevoelens hebben ook een direct lichamelijk effect en bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van je immuunsysteem. De moeite waard dus om je gevoelens eens nader te verkennen.

Gevoelspatronen staan ook aan de basis van je psychische afweermechanisme. Daarmee ben je jezelf van kleins af aan onbewust gaan beschermen tegen levenservaringen die je moeilijk of beangstigend vond. De manier waarop je jezelf als kind beschermde werkte goed (daar zette je je beste kwaliteiten voor in!) en dus pas je deze nog steeds toe. Daar schuilt het probleem, want dat doe je natuurlijk niet bewust. Het is een automatisme en géén keuze. Bovendien hoeft het ook helemaal niet de beste manier te zijn om met je huidige situatie om te gaan. Je conclusies van toen, je overlevingsstrategieën en diepgewortelde overtuigingen zijn een patroon op zich geworden. Door hier inzicht in te krijgen kun je je door oefening langzaam van deze onbewuste processen gaan losmaken. Door bewustwording raak je geïnspireerd om in actie te komen en te gaan veranderen. Dat is het startpunt voor de volgende fase.

De veranderingsfase – Door bewustwording en de inzichten uit de vorige fase komt verandering vanzelf al op gang. De veranderingsfase is erop gericht om vanuit je kwetsbaarheid en compassie met jezelf de moed te gaan ontwikkelen om nieuwe keuzes en nieuw gedrag te gaan oefenen en uitproberen. Daar kun je vaak nog wel wat therapie of ondersteuning bij gebruiken. Ik sluit aan bij wat jij nodig hebt met:

Focusing, verdiepende gesprekken, natuurcoaching, mindfulness, voice dialogue, rationeel emotieve therapie, existentieel welzijn counseling en passende leefstijladviezen gericht op voeding, ontspanning, slaap en beweging.

Ook relatiecoaching is mogelijk: als één van beide partners een versnelde ontwikkeling doormaakt, kunnen problemen die op de achtergrond al een tijdje aanwezig waren plotseling veel duidelijker worden.

Voorkomen van terugval – is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor mensen met een lange historie van klachten of een complex klachtenpatroon. Deze fase van het traject is gericht op het laten beklijven van de veranderingen in je gezondheid, je denken, voelen, gedrag en de keuzes die je maakt. Als je dit kunt in verschillende levenssituaties, dan is de kans klein dat je zult terugvallen. En áls dit toch gebeurt, dan weet je wat je kunt doen om weer grip te krijgen op jezelf, je gezondheid en je situatie. Met een tweede, verkort ZKM Zelfonderzoek kijk je terug op je groei en ontwikkel je een nieuwe visie op je toekomst.

De evaluatie –aan het einde van het traject kijken we samen terug op de weg die je bent gegaan en de veranderingen die je hebt bereikt. Door hierbij stil te staan, verdiep je het overzicht over je leven en het inzicht in jezelf. Genieten en trots zijn op jezelf! Zo veranker je het resultaat dat je hebt bereikt.

Wil je een afspraak met mij maken? Ik vind het belangrijk dat we beiden de vrijheid hebben om te ervaren of er een klik is, voordat we besluiten tot samenwerking. Om deze reden bied ik je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van 30 minuten. Bel 06 342 11 927 om een afspraak te maken, of vul onderstaand contactformulier in.