Workshops

Libra Coaching en Counseling verzorgt drie verschillende workshops van 3 à 4 uur. Data zijn op aanvraag, workshops starten bij minimaal vier deelnemers.

1. In balans op het werk

Deze workshop is speciaal voor HR-managers en leidinggevenden, maar als werknemer of zzp-er ben je natuurlijk ook van harte welkom. Aan de hand van het Job Demands-Recourses model leer je hoe je als bedrijf balans creëert tussen taakeisen en energiebronnen op het werk en hoe medewerkers daarnaast optimaal hun persoonlijke hulpbronnen kunnen benutten op het werk. Dit leidt tot een maximale opbrengst voor het team en de organisatie én tot tevreden, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers.

Ben je nieuwsgierig en wil je alvast meer weten over het Job Demands-Recourses model? Download dan hier het gratis e-book ‘In Balans op het Werk’.

2. Verrijk jezelf met de ZelfKennisMethode

Deze workshop is voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en gewoontes wil doorbreken die je beperken om er het beste van te maken als het leven moeilijk is.

We leven in een tijd waarin de maatschappij je graag wil laten geloven dat als jij alles goed doet, als jij de juiste keuzes maakt en als jij op de juiste manier leert denken, dat jij dan positiviteit, geluk en succes in het leven zult ervaren. Maar is dat wel zo?

Hoe vaak gebeurt het niet dat wanneer we dénken dat we ons leven gepland hebben, een onverwachte gebeurtenis roet in het eten gooit. Heb je dan gefaald? Alles verandert voortdurend, of je dat nu leuk vindt of niet. Ieder mens vindt dezelfde existentiële uitdagingen op zijn pad: vrijheid, verantwoordelijkheid, autonomie, verbondenheid, keuzes, verlies, eenzaamheid, eindigheid en dood.

De uitdagingen waar het leven ons voor stelt zijn vaak tegenstrijdig. Het kan dus niet anders dan dat toppen en dalen bij het leven horen. Als je eenzijdig streeft naar geluk en positiviteit, worden je levenservaringen en gevoelswereld oppervlakkig. Door een gebrek aan diepgang ontstaat gemis aan betekenis in je leven. Gevoelens van leegte, zinloosheid, somberheid en depressie liggen op de loer.

In plaats van proberen mee te surfen op de illusie van geluk en succes, kun je ervoor kiezen om het leven in al zijn volheid te ervaren. Je ontwikkelt meer diepgang en innerlijke kracht zoals zelfkennis, integriteit, liefde en wijsheid. Je innerlijke wereld wordt rijker, je wordt authentieker en je komt meer in balans met jezelf en met het leven.

In deze workshop nodig ik je uit om een existentieel kracht- en dieptepunt uit jouw leven te verkennen met behulp van de ZelfKennisMethode. Je verkent op een systematische manier de complexe gevoelens die je ervaart bij deze levenservaringen. Door je vanuit je gevoelens opnieuw met je ervaringen te verbinden, kom je in contact met de dieperliggende betekenis die het voor jou heeft.

3. Diagnostiek en therapie van overspannenheid en burnout

Deze workshop is speciaal bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen en gz-psychologen. Ook leidinggevenden en hr-managers zijn welkom.

Burnout is een erkende beroepsziekte en komt inmiddels schrikbarend veel voor, zowel onder studenten als werkenden. In de klinische praktijk is het vaak moeilijk om burnout adequaat te diagnosticeren. De classificatie burnout komt niet voor in de DSM-5 en als gevolg daarvan is het ziektebeeld niet altijd goed te onderscheiden van psychische aandoeningen als angststoornis of depressie, of nemen behandelaars hun toevlucht tot categorieën als ongespecificeerde somatisch-symptoomstoornis. Het nadeel van een niet-adequate diagnose is, dat de kans groot is dat de cliënt niet de juiste behandeling ontvangt. Het risico daarvan is dat overspannenheid alsnog kan overgaan in burnout, of dat een burnout chronisch wordt met alle gevolgen van dien. Niet in de laatste plaats voor het bedrijfsleven, want elke dag ziek kost tussen de 250 en 400 euro.

In de workshop leer je hoe je op basis van de ‘multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout’ snel tot een adequate diagnose komt. Je leert burnout te onderscheiden van overspannenheid en chronische stress. De belangrijkste principes van de therapie bij overspannenheid en burnout komen aan de orde, evenals de differentiaal diagnose met angststoornis, depressie en een aantal op burnout lijkende andere aandoeningen zoals ADD en slaapstoornissen.