Kosten en Vergoedingen

Individuele therapietrajecten: ik maak een inschatting van de tijd die nodig is om het doel te bereiken dat jij graag wilt. Daarbij houd ik rekening met je achtergrond, de complexiteit van je klachten en je huidige mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan ontvang je een voorstel voor een persoonsgericht holistisch therapietraject op maat en spreken we een vast bedrag af. Je komt dus nooit voor onverwachte kosten te staan. Als je situatie of je hulpvraag tijdens de looptijd van het contract verandert, dan kunnen we in overleg het traject aanpassen. Individuele therapie is vrijgesteld van btw.

Yoga en Yogatherapie: ons actuele aanbod vind je op http://www.libra-yoga.nl

Mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de zorgverzekeraar
 • Persoonsgerichte holistische therapie wordt als psychosociale therapie (deels) vergoed uit je aanvullende verzekering. Er is geen wettelijk eigen risico.
 • Yoga lessen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Vergoeding via de werkgever
 • Trainings- en opleidingsbudget werkgever.
  De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.
 • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
Vergoeding via de belastingen
 • Studiekosten.
  Als particulier kun je de kosten voor een coachingstraject inclusief de btw als studiekosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Belastingaftrek ondernemers en ZZP’ers.
  Voor ondernemers en ZZP’ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Wil je een afspraak maken? Wij vinden het belangrijk dat we beiden de vrijheid hebben om te ervaren of er een klik is, voordat we besluiten tot samenwerking. Om deze reden bieden we je een vrijblijvend intakegesprek aan. Bel 072-5824380 om een afspraak te maken, of vul het contactformulier in. Er is geen wachtlijst. Als je binnen 1 werkdag geen antwoord hebt ontvangen, controleer dan of de mail niet bij ongewenste mail (spam) is terecht gekomen.