Kosten en Vergoedingen

Individuele therapietrajecten:

Na het intakegesprek maak ik een inschatting van de tijd die nodig is om het doel te bereiken dat jij graag wilt. Daarbij houd ik rekening met je achtergrond, de complexiteit van je klachten en je huidige mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan ontvang je een voorstel voor een persoonsgericht holistisch therapietraject op maat. Wanneer je het eens bent met het voorstel, dan leggen we dit vast in een overeenkomst. Als je situatie of hulpvraag tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert, dan kunnen we in overleg het traject aanpassen. Individuele therapie is vrijgesteld van btw. Zie hieronder de mogelijkheden voor vergoeding. 

Tarieven per 01-01-2023

T.o.v. de tarieven van 2022 is een inflatiecorrectie toegepast van 5%.

€ 119,00 Reguliere sessie van 60 minuten face to face of online

€ 178,00 Reguliere sessie van 90 minuten face to face of online

€ 30,00 Kort telefonisch consult van maximaal 15 minuten

Buiten kantoortijden: + € 20,00

Er is beperkte capaciteit voor s-ggz trajecten, in samenwerking met regiebehandelaar Tansingh Partiman van Psychotherapie Partiman. Na het intakegesprek wordt beoordeeld of je hiervoor in aanmerking komt. S-ggz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt het wettelijke eigen risico. 

Yoga en Yogatherapie: het actuele aanbod vind je op http://www.libra-yoga.nl

Mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de zorgverzekeraar
 • Persoonsgerichte holistische therapie wordt als psychosociale therapie (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er is geen wettelijk eigen risico.
 • Yogalessen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Vergoeding via de werkgever
 • Trainings- en opleidingsbudget werkgever.
  De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.
 • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
Vergoeding via de belastingen
 • Studiekosten.
  Als particulier kun je de kosten voor een coachingstraject inclusief de btw als studiekosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Belastingaftrek ondernemers en ZZP’ers.
  Voor ondernemers en ZZP’ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Wil je een afspraak maken? Wij vinden het belangrijk dat we beiden de vrijheid hebben om te ervaren of er een klik is, voordat we besluiten tot samenwerking. Om deze reden bieden we je een vrijblijvend intakegesprek aan. Bel 072-5824380 om een afspraak te maken, of vul het contactformulier in.