Kosten en Vergoedingen

Individuele therapietrajecten:

Na de intake maak ik een inschatting van de tijd die nodig is om het doel te bereiken dat jij graag wilt. Daarbij houd ik rekening met je achtergrond, de complexiteit van je klachten en je huidige mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan ontvang je een voorstel voor een traject op maat. Wanneer je het eens bent met het voorstel, dan leggen we dit vast in een overeenkomst. Als je situatie of hulpvraag tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert, dan kunnen we in overleg het traject aanpassen. Individuele therapie en coaching is vrijgesteld van btw. Zie hieronder de mogelijkheden voor vergoeding. 

Tarieven per 01-01-2023

Kosteloos kennismakingsgesprek van 30 minuten

€ 119,00 Intake (per uur)

€ 119,00 Particuliere sessie van 60 minuten

€ 150,00 Zakelijke sessie van 60 minuten

€ 178,00 Particuliere sessie van 90 minuten

€ 225,00 Zakelijke sessie van 90 minuten

€ 30,00 Kort telefonisch consult van maximaal 15 minuten. Voor langere telefonische consulten wordt het uurtarief naar rato in rekening gebracht. 

Buiten kantoortijden: + € 20,00

 

Mogelijkheden voor vergoeding

Vergoeding via de zorgverzekeraar
 • Mijn hulp wordt als psychosociale therapie (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij wordt het wettelijk eigen risico niet aangesproken. Vergoeding verschilt per ziektekostenverzekering en polis. Kijk in je eigen polis onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’ wat er wordt vergoed voor psychosociale therapie.
 • Groepstrainingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Vergoeding via de werkgever
 • Trainings- en opleidingsbudget werkgever.
  De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.
 • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
Vergoeding via de belastingen
 • Studiekosten.
  Als particulier kun je de kosten voor een coachingstraject inclusief de btw als studiekosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Belastingaftrek ondernemers en ZZP’ers.
  Voor ondernemers en ZZP’ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Wil je een afspraak maken? Ik vind het belangrijk dat we beiden de vrijheid hebben om te ervaren of er een klik is, voordat we besluiten tot samenwerking. Om deze reden bied ik je een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van 30 minuten.

Wil je een afspraak maken? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur 06-342 11 927 of stuur een e-mail naar marlene@libra-coaching.nl