Chronische stress, deel 1

Het woord ‘stress’ is een nogal breed begrip. Iedereen kent het, maar stress bij jezelf herkennen blijft lastig. Waardoor krijg jij stress en waaraan merk je dat? Welke mentale, emotionele en lichamelijke klachten krijg je dan? En de hamvraag: hoe verminder je stress? Wat voor de ene persoon een bron van stress is, betekent immers voor de ander positieve spanning waardoor hij beter presteert.

Mijn definitie van stress is: de spanning die je voelt op een werkelijke of ingebeelde psychische, lichamelijke of sociale eis uit je omgeving en jouw reactie daarop als je niet aan de eis voldoet én dit bedreigend voor je is.

Stress zijn dus alle lichamelijke, emotionele, mentale en omgevingsfactoren die inbreuk maken op jouw persoonlijke balans tussen draagkracht en draaglast én jouw reactie daarop én je gevoelens daarover. 

Voor het verminderen van stress zijn talloze tips in omloop op het internet. Ik geloof echter niet in symptoombestrijding alleen – het is dweilen met de kraan open. Hoe draai je de kraan dicht en hoe zorg je ervoor dat je op een blijvende manier minder last krijgt van stress? Daarover gaat deze blogserie.

 “Niet de dingen zelf maken mensen van streek, maar hun gedachten erover”- Epictetus

Dit is een interessante uitspraak die voor een groot deel waar is, maar in zijn algemeenheid iets te simpel gesteld. Het zou betekenen dat als je maar anders zou denken (alsof je zomaar een knop kunt omdraaien) je minder last van stress zou hebben. Je negeert dan factoren als erfelijke aanleg, de manier waarop onze lichaamsfuncties werken, de rol van emoties daarbij en de rol die emoties spelen bij het ontstaan van gedachten. Ook de omstandigheden die je vormen in je kindertijd en dan vooral jouw reacties daarop, spelen een niet te onderschatten rol. In deze jaren heb je namelijk wel emoties, maar nog geen innerlijke reflectie. Je kunt gebeurtenissen nog niet in een groter verband plaatsen of relativeren.

Om te begrijpen hoe stress ontstaat, moet je begrijpen welke interacties enerzijds bestaan tussen jouw erfelijke aanleg, lichaamsfuncties, emoties en je reacties op de omstandigheden in je kindertijd (samen vormen deze factoren je draagkracht) en anderzijds de huidige situaties die je als stressvol ervaart of (dit is je draaglast).

Als je draaglast je draagkracht te boven gaat, ervaar je stress. 

In de vervolgdelen van deze blogserie over stress zal ik steeds een onderwerp uit deze inleiding verder uitdiepen. Lees hier deel 2 over de balans tussen draagkracht en draaglast.

Wil je een afspraak met mij maken, klik dan hier

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.